Tristerix peruvianus (Loranthaceae)
Photographer: Job Kuijt


Vented flowers pollinated by hummingbirds and flower-piercers (Diglossa) in Peru. Loranths are the most recently evolved stem parasites in Santalales.

Ventilerede blomster bestøvet af kolibrier og Diglossa arter i Peru. Loranthacéer er de yngste stængelsnyltere i Sandeltræ ordenen.

Photograph from Henning S. Heide-Jørgensen 2008: Parasitic flowering plants. - Dansk præsentation.